Søk

Takster 2018 for Tjøtta - Forvik

Fra Tjøtta:

Til: Mindland Tro Stokkasjøen Vågsodden Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 40 46 56 66 68
Barn/Honnør 20 23 28 33 34
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 106 128 168 207 215
6 - 7 m 260 315 406 497 518
7 - 8 m 305 368 476 582 603
8 - 10 m 398 476 603 719 751
10 - 12 m 476 560 698 825 857
12 - 14 m 560 645 793 941 973
14 - 17 m 677 772 931 1079 1110
17 - 19 m 772 867 1036 1206 1237
19 - 22 m 888 994 1174 1343 1385
MC 68 78 94 110 114
Bil med henger/campingvogn
Bil m/henger under 10 m 212 256 336 414 430
Bil m/henger over 10m 318 384 504 621 645

 

 

Fra Mindland:

Til: Tjøtta Tro Stokkasjøen Vågsodden Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 40 36 48 56 60
Barn/Honnør 20 18 24 28 30
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 106 90 136 168 182
6 - 7 m 260 222 332 406 444
7 - 8 m 305 262 389 476 518
8 - 10 m 398 349 497 603 645
10 - 12 m 476 423 582 698 751
12 - 14 m 560 497 677 793 846
14 - 17 m 677 613 804 931 984
17 - 19 m 772 698 899 1036 1110
19 - 22 m 888 814 1026 1174 1237
MC 68 62 84 94 100
Bil med henger/campingvogn
Bil m/henger under 10 m 212 180 272 336 364
Bil m/henger over 10 m 318 270 408 504 546

 

 

 

Fra Tro:

Til:  Tjøtta Mindland Stokkasjøen Vågsodden Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 46 36 46 54 54
Barn/Honnør 23 18 23 27 27
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 128 90 128 160 160
6 - 7 m 315 222 315 387 387
7 - 8 m 368 262 368 455 455
8 - 10 m 476 349 476 571 571
10 - 12 m 560 423 560 666 666
12 - 14 m 645 497 645 761 761
14 - 17 m 772 613 772 899 899
17 - 19 m 867 698 867 1005 1005
19 - 22 m 994 814 994 1132 1132
MC 78 62 78 90 90
Bil med henger/campingvogn
Bil m/henger under 10m 256 180 256 320 320
Bil m/henger over 10m 384 270 384 480 480

 

 

 

Fra Stokkasjøen:

Til: Tjøtta Mindland Tro Vågsodden Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 56 46 56 50 50
Barn/Honnør 28 23 28 25 25
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 168 128 168 144 144
6 - 7 m 406 315 406 351 351
7 - 8 m 476 368 476 410 410
8 - 10 m 603 476 603 518 518
10 - 12 m 698 560 698 613 613
12 - 14 m 793 645 793 709 709
14 - 17 m 931 772 931 835 835
17 - 19 m 1036 867 1036 941 941
19 - 22 m 1174 994 1174 1068 1068
MC 94 78 94 82 82
Bil med henger/campingvogn
Bil m henger under 10m 336 256 336 288 288
Bil m henger over 10m 504 384 504 432 432

 

 

 

Fra Vågsodden:

Til: Tjøtta Mindland Tro Stokkasjøen Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 66 56 54 50 36
Barn/Honnør 33 28 27 25 18
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 207 168 160 144 90
6 - 7 m 497 406 387 351 222
7 - 8 m 582 476 455 410 262
8 - 10 m 719 603 571 518 349
10 - 12 m 825 698 666 613 423
12 - 14 m 941 793 761 709 497
14 - 17 m 1079 931 899 835 613
17 - 19 m 1206 1036 1005 941 698
19 - 22 m 1343 1174 1132 1068 814
MC 110 94 90 82 62
Bil med henger/campingvogn
Bil m/henger under 10m 414 336 320 288 180
Bil m/henger over 10m 621 504 480 432 270

 

Pris verdikort: 
Bil med lengde 0 - 8 m: 3 400,-
Bil med lengde 8,01 - 17 m: 13 500,-
Bil med lengde 17,01 - 22 m: 25 600,-

Mer info om verdikortet på www.ferjekort.no