Søk

Takster 2017 for Tjøtta - Forvik

Fra Tjøtta:

Til: Mindland Tro Stokkasjøen Vågsodden Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 35 38 48 56 58
Barn/Honnør 17 19 24 28 29
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 87 102 138 167 175
6 - 7 m 213 250 337 406 426
7 - 8 m 252 292 394 477 497
8 - 10 m 335 381 497 598 619
10 - 12 m 406 456 588 690 720
12 - 14 m 477 538 680 791 811
14 - 17 m 588 649 801 913 943
17 - 19 m 669 740 903 1024 1065
19 - 22 m 781 852 1024 1156 1187
MC 60 65 81 94 96
Bil med henger/campingvogn
Bil m/henger under 10 m 174 204 276 334 350
Bil m/henger over 10m 261 306 414 501 525

 

 

Fra Mindland:

Til: Tjøtta Tro Stokkasjøen Vågsodden Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 35 31 40 48 50
Barn/Honnør 17 15 20 24 25
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 87 71 110 138 146
6 - 7 m 213 179 266 337 353
7 - 8 m 252 211 312 394 416
8 - 10 m 335 286 406 497 527
10 - 12 m 406 353 487 588 619
12 - 14 m 477 426 568 680 700
14 - 17 m 588 527 680 801 832
17 - 19 m 669 609 771 903 933
19 - 22 m 781 720 882 1024 1055
MC 60 54 69 81 85
Bil med henger/campingvogn
Bil m/henger under 10 m 174 142 220 276 292
Bil m/henger over 10 m 261 213 330 414 438

 

 

 

Fra Tro:

Til:  Tjøtta Mindland Stokkasjøen Vågsodden Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 38 31 38 46 46
Barn/Honnør 19 15 19 23 23
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 102 71 102 131 131
6 - 7 m 250 179 250 318 318
7 - 8 m 292 211 292 373 373
8 - 10 m 381 286 381 477 477
10 - 12 m 456 353 456 558 558
12 - 14 m 538 426 538 649 649
14 - 17 m 649 527 649 771 771
17 - 19 m 740 609 740 862 862
19 - 22 m 852 720 852 984 984
MC 65 54 65 79 79
Bil med henger/campingvogn
Bil m/henger under 10m 204 142 204 262 262
Bil m/henger over 10m 306 213 306 393 393

 

 

 

Fra Stokkasjøen:

Til: Tjøtta Mindland Tro Vågsodden Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 48 38 48 42 42
Barn/Honnør 24 19 24 21 21
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 138 102 138 115 115
6 - 7 m 337 250 337 284 284
7 - 8 m 394 292 394 333 333
8 - 10 m 497 381 497 426 426
10 - 12 m 588 456 588 507 507
12 - 14 m 680 538 680 588 588
14 - 17 m 801 649 801 710 710
17 - 19 m 903 740 903 801 801
19 - 22 m 1024 852 1024 923 923
MC 81 65 81 71 71
Bil med henger/campingvogn
Bil m henger under 10m 276 204 276 230 230
Bil m henger over 10m 414 306 414 345 345

 

 

 

Fra Vågsodden:

Til: Tjøtta Mindland Tro Stokkasjøen Forvik
Enkeltbillett:
Voksen 56 48 46 42 31
Barn/Honnør 28 24 23 21 15
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 167 138 131 115 71
6 - 7 m 406 337 318 284 179
7 - 8 m 477 394 373 333 211
8 - 10 m 598 497 477 426 286
10 - 12 m 690 588 558 507 353
12 - 14 m 791 680 649 588 426
14 - 17 m 913 801 771 710 527
17 - 19 m 1024 903 862 801 609
19 - 22 m 1156 1024 984 923 720
MC 94 81 79 71 54
Bil med henger/campingvogn
Bil m/henger under 10m 334 276 262 230 142
Bil m/henger over 10m 501 414 393 345 213

 

Pris verdikort: 
Bil med lengde 0 - 8 m: 3 300,-
Bil med lengde 8,01 - 17 m: 13 200,-
Bil med lengde 17,01 - 22 m: 25 000,-

Mer info om verdikortet på www.ferjekort.no