Søk

Ofte stilte spørsmål

Her vil du finne svar på en del spørsmål om våre fartøyer, priser, betingelser og annet. 
Dersom du har spørsmål som du ikke finner her, så ber vi deg sende en e-post til post@tts.no

 • Hvor kan jeg kjøpe billetter for min reise?

  Billetter kjøpes om bord.

 • Er det spesielle priser for barn, honnør, studenter, vernepliktige og ledsager?

  Barn under 4 år reiser gratis. Barn t.o.m. 15 år betaler halv pris av voksentakst. Barnevogn medtas gratis.

  Personer over 67 år, uførepensjonister, blinde og døvblinde har rett til honnørbillett. Ektefelle/samboer/partner (registrerte i samsvar med partnerskapsloven) som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett gis også 50% rabatt.

  Mot fremvisning av gyldig studiebevis gis 50% rabatt av voksentakst til skoleungdom og studenter opp til 34 år. Ordningen gjelder ikke for utenlandske studenter. 

  Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige gis 50% rabatt på voksentakst. Moderasjonen gjelder for den tjenesteperioden som er innført i vernepliktsboken. Den tjener som legitimasjon, hvis ikke annet bestemmes. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.

  Ledsager. Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort, der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for en eller flere ledsagere, reiser gratis. Dette gjelder både ved reiser uten bil og som passasjerer i ordinær bil. Dersom ledsager er fører av kjøretøyet, inngår ledsager i prisen for kjøretøyet som det skal beregnes ordinær takst for.

  Den som krever honnørbillett skal legitimere seg med gyldig identitetskort. 

  Mer info om rabattbestemmelser finner du i Riksregulativet for ferjer under punkt 2.

 • Hva koster det for verdikort?

  Bil med lengde 0 - 8 m: 3 400,-
  Bil med lengde 8,01 - 17 m: 13 500,-
  Bil med lengde 17,01 - 22 m: 25 600,-

   

 • Hvor får jeg kjøpt verdikort?

  Verdikort får du kun kjøpt om bord fartøyene.

 • Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å sperre verdikortet?

  Send en epost til post@tts.no for å melde i fra om at verdikortet er mistet eller stjålet og at det ønskes sperret. Husk å opplyse om ferjekortnummer og kontonummer som restverdien på kortet skal utbetales til.

 • Hvordan melder jeg meg inn i varslingstjenesten?

  For å melde deg inn i varslingstjenesten kan du laste ned Appen vår fra:

  App Store: http://goo.gl/w3Vitf

  Google Play: https://goo.gl/xwawDf

   

  Hvis du ikke har mulighet til å laste ned appen kan du registrere deg for trafikkvarsling på SMS eller e-post.

  Gå inn på siden Trafikkvarsling på SMS eller e-post og registrer deg på det sambandet du vil abonnere på. 

  Du kan også melde deg inn i SMS-tjenesten ved å sende en SMS med kodeord:

  <TTS START "Rutenummer"> til 2440.

  De aktuelle rutenummerne er:

  18-111 - Hurtigbåt Bindal
  18-151 - Hurtigbåt Vega
  18-159 - Hurtigbåt Sandnessjøen
  18-447 - Hurtigbåt Gildeskål
  17-552 - Skei (Leka) - Gutvik
  18-115 - Vennesund - Holm
  18-152 - Igerøy (Vega) - Horn
  18-153 - Horn - Anddalsvåg
  18-142 - Brønnøysund - Stortorgnes
  18-158 - Igerøy (Vega) - Tjøtta
  18-162 - Tjøtta - Forvik

  Eksempel på sms: <TTS START 18-111> til 2440

  Varsling på sms koster kr 1 per melding fra 1.nov 2016. 
  Forutenom følgende samband: H
  urtigbåt til Vega og Sandnessjøen, hurtigbåt i Bindalsfjorden og sambandet Hestøya – Sauren. 

   

 • Hvordan melder jeg meg ut av SMS-varslingstjenesten?

  Du sender TTS STOPP til 2440.

  Hvis du abonnerer på flere på flere samband og bare vil fjerne ett samband brukes kodeord:

  <TTS STOPP "Rutenummer"> til 2440.

  De aktuelle rutenummerne er: 

  18-111 - Hurtigbåt Bindal
  18-151 - Hurtigbåt Vega
  18-159 - Hurtigbåt Sandnessjøen
  18-447 - Hurtigbåt Gildeskål
  17-552 - Skei (Leka) - Gutvik
  18-115 - Vennesund - Holm
  18-152 - Igerøy (Vega) - Horn
  18-153 - Horn - Anddalsvåg
  18-142 - Brønnøysund - Stortorgnes
  18-158 - Igerøy (Vega) - Tjøtta
  18-162 - Tjøtta - Forvik

 • Kan barn reise alene med båten?

  Ja, fra fylte 7 år kan barn reise alene. Inntil fylte 12 år må foresatte fylle ut ”Barn som reiser alene-skjema”, som kan lastes ned her.

  Skjemaet skal være ferdig utfylt og leveres til mannskapet når barnet følges om bord. Barnets foresatte er til en hver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt. De må også vurdere barnets modenhet, samtidig som de må forberede barnet på den forestående reisen. Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststedet.

  Skipets kaptein har til enhver tid anledning til å avvise forespørsler om barn som skal reise alene, dersom hun/han ikke finner dette forsvarlig. Eksempelvis ved dårlig værforhold.

 • Er det mulig å reservere plass på deres fartøy?

  Nei, det er ikke mulig å reservere plass.

 • Jeg har glemt noe om bord, hvor henvender jeg meg?

  Du kan henvende deg til vårt sentralbord på tlf. 75 01 81 00 eller sende en e-post til post@tts.no

 • Har dere grupperabatt? Hvor stor må gruppen være for å få rabatt?

  Grupperabatten på 17% gjelder for grupper hvor minimum 12 personer reiser sammen. Det forutsettes at det blir betalt samlet for hele gruppen. Rabatt regnes ut med utgangspunkt i ordinær takst på den aktuelle strekningen.

 • Kan man ta med seg husdyr om bord?

  Husdyr om bord i båt må transporteres i egne bur dersom de skal være i passasjersalong. Ellers må de oppholde seg på eget angitt område utenfor passasjersalong, anvist av mannskap. Dette for å unngå kontakt med stoler, tepper og lignende i passasjersalong av hensyn til allergikere og medpassasjerer. 

  Dette gjelder ikke førerhunder sammen med blinde/svaksynte og politihunder.

 • Må jeg betale for å ta med husdyr?

  Nei, det er gratis.

 • Kan jeg ta med sykkelen min på hurtigbåten? Koster det noe ekstra?

  Ja, så lenge det er plass om bord. Det koster 50,- å ta med sykkel fra Vega til Brønnøysund.

 • Kan jeg ta med kajakk på hurtigbåten?

  Ja, så lenge det er plass om bord. Kajakk betales som gods. 

 • Kan jeg ta med meg mopeden min om bord i hurtigbåten?

  Nei, det kan du dessverre ikke. Alt med bensintank regnes som farlig gods og kan dermed ikke tas med om bord. 

 • Er det mulig å sende en pakke med hurtigbåten?

  Ja, du kan sende gods så lenge hvert kolli veier under 30 kg og ikke er større enn at det får plass om bord. Farlig gods kan ikke sendes med hurtigbåt. Før sending må godset ekspederes direkte hos mannskap på hurtigbåten. Fraktbrev må være utfylt.

 • Koster det noe å sende gods med hurtigbåt?

  Ja, og prisene varierer på de ulike sambandene.

  Disse prisene gjelder på hurtigbåten fra Brønnøysund til Vega:

  1 - 5kg = 75kr
  5 - 10kg = 95kr
  11 - 15kg =115kr 
  16 - 30kg= 130kr

 • Jeg ønsker å kunne foreslå endringer i rutetilbudet. Hvem skal jeg henvende meg til?

  Fylkeskommunene i de respektive ruteområdene er våre oppdragsgivere og dermed rette instans for slike henvendelser.

 • Kan man betale via voucher/forhåndsbetaling?

  Torghatten Trafikkselskap AS tar kun i mot vouchere fra turistbusser. Ta kontakt med post@tts.no eller tlf 750 18 100 for mer informasjon om dette. 

 • Hva koster det for elbil?

  Elbil er gratis. Fra 1.mars 2018 må man betale halv takst av ordinær pris. 

 • Hvordan kan jeg klage dersom min reise blir kansellert?

  Passasjerene kan ta kontakt med Transportklagenemnda ved å benytte nettsiden www.reiselivsforum.no