Søk

Ruteendring

Vi har i samråd med vår oppdragsgiver og Vega kommune besluttet å innstille siste tur på sambandet Horn-Igerøy inntil videre. Bakgrunnen for denne beslutningen er den dramatiske situasjonen rundt Covid-19, der vi ser behovet for å gjøre vårt samfunnskritiske tilbud mer robust. Denne endringen gjør oss i stand til å opprettholde rutetilbudet i en situasjon der vi kan få økt sykefravær blant våre ansatte og ansatte i karantene, som følge av Covid-19. Samtidig har vi stor respekt for at våre reisende opplever en innskrenkning i sitt reisetilbud, men vi ber om forståelse for at dette er et nødvendig tiltak for å sikre et forsvarlig tilbud i en krevende situasjon.

Det kan bli aktuelt å gjøre slike tilpasninger for flere av våre samband.