Søk

Prisøkning på ferje

Fra 1.februar 2018 øker prisen på ferjebilletter i Nordland.

Fylkestinget i Nordland har vedtatt å øke prisen på ferjebilletter i Nordland. 

Alle ferjebilletter billetteres etter takster fastsatt i «Riksregulativ for ferjetakster». I regulativet plasseres alle samband i soner som baserer seg på strekningslengde.

Prisøkningen som nå gjennomføres medfører at alle strekninger får et påslag av et gitt antall soner. 

 

Slik finner du din sone:
 

1. Finn prisen på billetten din 
 

2. Let opp billettprisen din i ferjeregulativet. Dermed finner du også ut hvilken ferjesone sambandet ditt tilhører. Trykk her for Riksregulativ for ferjetakster
 

3. Her finner du ut hvor mye påslag som gjelder ditt ferjesamband

Sone

Påslag soner

1 - 5

+2

6 – 11

+3

12 – 18

+4

19 ->

+5

 

Eksempel: En strekningen på for eksempel 4,6 km er i sone 5. Sonepåslaget fører til at strekningen som tidligere skulle vært billettert i sone 5, nå skal billetteres i sone 7.  

Kilde: Pressemelding fra Nordland fylke.

Takstene på tts.no er oppdaterte, og du finner de under hvert samband.

Les også: Takstøkning på elbil