Søk

Kapasitetsbegrensningene oppheves på ferjer og hurtigbåter i Nordland

Nordland fylke informerer om følgende:

Fra og med 08.06.20 fjerner vi kapasitetsbegrensningene for kollektivtransporten i Nordland og tar dermed et langt steg i retning av en normalsituasjonen. 

Vedlagt er oppdaterte retningslinjer, samt fylkeskommunens beslutningsnotat som inneholder mer bakgrunn og begrunnelse for beslutningen.

Opphevelse av avstandskrav i kollektivtrafikken fra 08.06.20
Retningslinjer for rederi og operatører i Nordland