Søk

Karriere

Velkommen til Torghatten Trafikkselskap

Vi er i høyeste grad en servicenæring og har som mål at både passasjerer og mannskap ønsker å ta reisen på ny når turen er over.  Å yte best mulig service overfor det publikum og de distrikter som er avhengig av våre tjenester, er det ene og avgjørende ledemotiv i all vår gjerning.

Vårt kundeløfte skal gjenspeile vår gjerning og derigjennom skape en god «lagånd». Vi forventer medarbeidere som utviser en vilje til å til enhver tid yte sitt beste.

 


 

Torghatten Trafikkselskap har stadig behov for nye maskinister, matroser og navigatører på våre fartøy. En gang i året tar vi også inn personell i opplæringsstillinger.