Søk

Takster 2017 for Igerøy (Vega) - Tjøtta

  Pris
Voksen 69
Barn/Honnør 35
Kjøretøy inkl. fører:
T.o.m. 6 m 221
6 - 7 m 527
7 - 8 m 619
8 - 10 m 761
10 - 12 m 872
12 - 14 m 984
14 - 17 m 1126
17 - 19 m 1258
19 - 22 m 1390
MC 115
Bil med henger/campingvogn
Bil m henger under 10m 442
Bil m henger over 10m 663
*Ref 1.4 i Riksregulativet

Verdikort gir 50% rabatt på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes ombord.


Pris verdikort: 
Bil med lengde 0 - 8 m: 3 300,-
Bil med lengde 8,01 - 17 m: 13 200,-
Bil med lengde 17,01 - 22 m: 25 000,-

Mer info om verdikortet på www.ferjekort.no