Søk

 • MF Hornstind

   MF Hornstind trafikkerer sambandet Tjøtta - Forvik. Ferjen ble bygget i 2017 og tar 60 biler og 245 passasjerer.

 • MF Kjella

   MF Kjella er hovedferje på sambandet Tjøtta - Forvik. Ferjen ble bygget i 1987 og tar 25 biler og 156 passasjerer.

 • MF Torgtind

  MF Torgtind trafikkerer sambandene Igerøy – Horn og Igerøy – Tjøtta. Ferjen tar 50 personbiler og 200 passasjerer. MF Torgtind er bygget i 1999.

 • MS Ørtind

  MS Ørtind er et hurtiggående katamaranfartøy med plass til maks 7 personbiler og 30 passasjerer. Den trafikkerer hurtigbåtsambandet i Bindalsfjorden. MS Ørtind ble bygget ved Måløy verft i 1998. 

 • MF Torghatten

  MF Torghatten er pendelferje med plass til maks 50 biler og 146 passasjerer. Den trafikkerer sambandet Horn – Anddalsvåg. Ferjen er bygget ved Gryfia Ship Repair Yard i Polen og overlevert i 2002.

 • MS Torget

  MF Torget er en 10 bilers ferje med plass til 30 passasjerer. Ferjen er bygget ved Ulstein Hatlø og overlevert i 1963. MF Torget ble opprinnelig bygget for sambandet Gutvik – Skei, men trafikkerer i dag Brønnøysund – Stortorgnes

 • MF Lysingen

  MF Lysingen trafikkerer sambandet Vennesund – Holm. Den tar 60 biler og 190 passasjerer. Ferjen er bygget ved Trønderverftet og overlevert i 1992.

 • MF Leka

  MF Leka trafikkerer sambandet Skei – Gutvik. Den tar 38 biler og 99 passasjerer. Ferjen er bygget ved Cammell Laird Yard i Newcastle og ble overlevert i 2001.

 • MS Vegtind

  MS Vegtind er en hurtigbåt som trafikkerer sambandet Rørøy – Brønnøysund og Sandnessjøen – Vega. MS Vegtind er bygget i 1994 på Rosendal Verft og har plass til 100 passasjerer. 

 • MF Ramtind

  MF Ramtind brukes som reservefartøy og tar 25 PBE og 93 passasjerer. Den er bygget i 1979 ved Maritime Sveiseindustri i Gjerdsvika. 

 • MF Bognes

  MF Bognes brukes som reservefartøy og tar 200 passasjerer og 50 biler. Den er bygget i 1977 ved Tromsø Skipsverft.