Søk

Redusert kapasitet

Torsdag 26.mars blir det redusert kapasitet på avg. 0730 fra Horn til Igerøy. Dette grunnet frakt av farlig gods.