Søk

Endret avgang

Igerøy (Vega) - Horn Avgangen fra Igerøy 14:40 utsettes til 15:00