Søk

KORREKSJON: Endring i person- og bil- transport i uke 45

Det vil bli persontransport 0645 torsdag. Kl 1100 vil MF "Torget" utføre ekstratur. Fra torsdag kl 1400 og ut uken vil det bli normal rute med MF " Torget".