Søk

logo

Meny

Ikke bilførende grunnet omdisponering av fartøy

18-142 Hestøya-Sauren På grunn omdisponering av MF Torget, i perioden mandag 27. september, tirsdag 28. september og første tur onsdag 29. september, blir sambandet trafikkert av Omnø båtskyss fra Brønnøysund gjestehavn til Sauren. Det medfører at det kun er persontransport disse dagene. For persontransport ta kontakt på mobil: 957 37 048/482 32 480